Activiteitenbegeleider lagere school

VACATURE

Begeleid activiteiten voor lagereschoolkinderen!

Jonge nieuwkomers hebben het niet makkelijk om hun weg te vinden en mee te draaien in een maatschappij met eigen systemen en structuren. Deze jongeren moeten de taal leren, naar school gaan en volgen alle aangeboden lessen in een voor hen nieuwe taal. Hierbij kunnen ze wel wat extra hulp gebruiken.