Conversatietafel Wonen

VACATURE

Binnen het project “Woonhulp” zijn reeds vele jaren medewerkers actief die mensen helpen om een concrete afspraak te maken voor bezichtiging van een huurwoning. We geven dan enkele raadgevingen mee en gaan soms samen op bezoek, maar we ondervinden dat veel kandidaat-huurders te weinig praktische kennis en vaardigheden hebben in de communicatie met verhuurders en/of immokantoren.

MoWe heeft daarom een samenwerkingsproject van beperkte duur opgezet met het team van WEB. Samen met WEB ontwikkelen we een reeks workshops, “conversatietafels”, om anderstalige kandidaat-huurders op een interactieve manier meer kennis en vaardigheden aan te leren. Op deze manier willen we hen versterken en hun positie op de private huurmarkt verbeteren doordat ze beter weten wat het zoeken naar een huurwoning met zich meebrengt en hoe je best communiceert met verhuurders en immokantoren.

We zijn op zoek naar vrijwilligers die met ons de conversatietafels willen begeleiden en vormgeven. Je neemt hierbij deel aan een leertraject waarbij je samen met WEB en MoWe werkt aan de inhoud van verschillende sessies. Vervolgens krijg je een training om de conversatietafels zelfstandig te kunnen begeleiden.