Huursubsidie

De huursubsidie is een tegemoetkoming van de Vlaamse Overheid in de huurprijs. Als je een bescheiden inkomen en een specifieke woonbehoefte hebt, kan je in aanmerking komen voor de huursubsidie. De huurders zijn bijvoorbeeld daklozen, erkende vluchtelingen of subsidiair beschermden. 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen, moet je aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Verhuizen 

Je komt alleen in aanmerking als:

 • Je bent verhuisd naar een woning van een sociaal verhuurkantoor.
 • Je dakloos was en je nu in een huurwoning woont.
 • Je bent verhuisd van een woning in slechte staat naar een goede, aangepaste huurwoning op de privémarkt.

Opgelet: Als je verhuist naar een sociale huurwoning van het OCMW, een sociale huisvestingsmaatschappij van de gemeente, dan kom je niet in aanmerking voor de huursubsidie.

 1. Eigendom 

Je hebt geen woning of grondgebied als eigendom.

 1. Inkomen

Je hebt een maximaal inkomen van:

 • 25.557 euro per jaar als je alleenstaand bent en geen personen ten laste hebt
 • 27.698 euro per jaar als je een handicap hebt
 • 38.335 euro per jaar in alle andere gevallen, en 2.143 euro extra per persoon ten laste
 1. Huurprijs

De huur die je maandelijks betaalt, mag niet hoger zijn dan de maximale huurprijs die de Vlaamse Overheid bepaalt. In de huurprijs zijn geen bijkomende kosten inbegrepen. Voor die maximale huurprijs is er een onderscheid tussen zelfstandige woningen en kamers. 

 • De maximale huurprijs voor een huurwoning bedraagt 618,25 euro. In een aantal gemeenten is de maximale huurprijs 680,07 euro. 
 • Voor een kamer bedraagt de maximale huurprijs 494,60 euro. In een aantal gemeenten is de maximale huurprijs 544,06 euro.

Als je personen ten laste hebt, kan de maximale huurprijs met 20% tot 50% verhoogd worden (tot maximaal 50% extra).

Hoe vraag je een huursubsidie aan?

Je kan een aanvraag indienen via het aanvraagformulier dat je vindt op de website van Wonen Vlaanderen. Hier lees je welke documenten je moet toevoegen. 

Wanneer moet je de huursubsidie aanvragen?

Als je een huursubsidie wil aanvragen, doe je dit nadat je verhuisd bent. Je krijgt dan 9 maanden de tijd om de aanvraag in te dienen. 

Meer info en een gedetailleerd overzicht van de voorwaarden kan je vinden op de website van Wonen Vlaanderen. Hier kun je ook meteen vinden hoeveel de huursubsidie bedraagt.