Huurwaarborg en Vlaams Woningfonds

De huurwaarborg is een bedrag dat de huurder aan de verhuurder betaalt bij aanvang van het huurcontract. Als het contract is afgelopen, betaalt de verhuurder dit bedrag terug aan de huurder. Dit gebeurt enkel als de huurder het huurcontract is nagekomen. In geval van schade brengt de verhuurder die kosten in rekening en krijgt de verhuurder een deel van zijn waarborg niet terug. 

Hoeveel maanden mag de huurwaarborg bedragen? 

Sinds 1 januari 2019 zegt het  Vlaams Woninghuurdecreet dat de verhuurder een waarborg van maximaal 3 maanden huur kan vragen.

Waar moet ik de huurwaarborg storten? 

De huurder kan de huurwaarborg op 4 manieren betalen:

  • De huurder stort een bedrag gelijk aan 3 maanden huur op een geblokkeerde bankrekening op zijn naam
  • De huurder vraagt een zakelijke zekerheidsstelling bij een financiële instelling*
  • De huurder vraagt aan het OCMW om de waarborg voor te schieten
  • De waarborg kan ook via een persoonlijke borgstelling gebeuren, als de verhuurder hier akkoord mee gaat. 

* Dat gebeurt meestal door middel van een kapitalisatiebon of obligatie

De verhuurder mag het bedrag niet bij zich houden of storten op een eigen rekening. Als de verhuurder dat wel doet, dan betaalt die de wettelijke interest op het bedrag van de waarborg verschuldigd aan de verhuurder.

Huurwaarborglening

Huurders die moeilijkheden hebben om een huurwaarborg van 3 maanden te betalen, kunnen sinds 1 januari 2019 terecht bij het Vlaams Woningfonds.
Hier kunnen ze een renteloze huurwaarborglening aanvragen. Het bedrag van die waarborg is beperkt tot 1.800 euro, maar kan worden verhoogd op basis van het aantal personen ten laste of van de gemeente of stad waar de gehuurde woning ligt. De lening betaal je normaal gezien terug binnen de 2 jaar, maar in sommige gevallen kan de termijn worden verlengd met 6 maanden. 

Via de website van het Vlaams Woningfonds kan je het formulier invullen. 

Meer informatie over de huurwaarborg en het Vlaams Woningfonds kan je vinden op de websites van het Vlaams Woningfonds.