Info over goed huurderschap: goed gebruik van de woning

Als de huurder en de verhuurder de huurovereenkomst ondertekenen, brengt dat voor beide partijen rechten en plichten met zich mee. Enerzijds moet de verhuurder ervoor zorgen dat de woning zich in een goede staat van onderhoud bevindt. Anderzijds moet de huurder zich op een correcte manier over de woning ontfermen en maandelijks de huur tijdig betalen. Als een van beide partijen zich niet aan de huurovereenkomst houdt, kan de overeenkomst stopgezet worden.

Voorbeelden van goed huurderschap

  • Op tijd betalen
  • Je correct gedragen tegenover je buren en de andere mensen in je omgeving
  • Het pand goed onderhouden en geen schade aanrichten 

Voorbeelden van dingen die niet mogen:

  • Onaanvaardbaar gedrag tegenover de verhuurder zoals bedreigen en uitschelden
  • Overlast voor de buren: Dat kan gaan om geluidsoverlast, maar ook over illegale praktijken zoals het kweken van hennep of het verhandelen van drugs vanuit de woning

Voor meer informatie en vragen over goed huurderschap kan je terecht op de website van Wonen Vlaanderen