Wat moet er allemaal in orde gebracht worden als je een woning wilt huren?

Wanneer je een woning wilt huren, komt er veel meer bij kijken dan je denkt. Zo moet je eerst en vooral je huurcontract goed nakijken. Verder moet je verschillende documenten in orde brengen. En je moet erover nadenken welke spullen je nodig hebt om je huis in te richten.

Huurcontract goed nakijken

Zorg ervoor dat je alles begrijpt wat in het huurcontract staat en waarvoor je tekent. Ga na wanneer je de huur moet betalen, wat de opzeg- en verlengingstermijnen zijn, of huisdieren zijn toegestaan en of je werken mag verrichten aan de woning. 

Documenten

De volgende documenten moet je zeker in orde brengen als je in een woning trekt:

  1. Domicilie

Vraag je domicilie aan bij de bevolkingsdienst van je (nieuwe) stad of gemeente. Dan wordt je nieuwe woning je officiële adres en komt alle officiële post rechtstreeks naar daar. Bij bpost bestaat er een dienst om je post te laten nasturen naar je nieuwe adres. 

  1. Brandverzekering

De huurder is aansprakelijk voor brand en waterschade, tenzij je kan bewijzen dat de brand niet door jou is ontstaan. Daarom zijn de huurder en verhuurder allebei verplicht om een brandverzekering af te sluiten.

  1. Wateraansluiting, elektriciteits- en / of gasaansluiting

Is het de eerste keer dat je een woning huurt in België? Voor de levering van water, elektriciteit en/of gas moet je een contract afsluiten. Voor de levering van water kan je de leverancier niet kiezen. Voor elektriciteit en gas zijn er verschillende leveranciers waartussen je een keuze moet maken. 

Als je recht hebt op sociaal tarief, zal elke leverancier je dezelfde prijs moeten aanrekenen. 

Voor het afsluiten van de contracten kan je o.a. terecht bij formulierenhulp.

Als je al een andere woning in België had en je verhuist, dan stel je je water-, gas- en elektriciteitsmaatschappij hiervan op de hoogte. De meterstanden moeten immers doorgegeven worden zodat je later enkel betaalt voor je eigen verbruik.
Je moet de overname van water, elektriciteit en gas zowel voor je oude woning als voor je nieuwe woning in orde brengen. Ook hiervoor kan je hulp vragen aan formulierenhulp. 

Je kan een offerte aanvragen om de tarieven van energieleveranciers te vergelijken via de website van Energie-Leveranciers of via Mijn Energie

  1. Plaatsbeschrijving

Als je een woning huurt, ben je wettelijk verplicht om deze later in oorspronkelijke staat terug te bezorgen. Daarom zijn verhuurder en huurder verplicht bij het afsluiten van een huurovereenkomst om een tegensprekelijke plaatsbeschrijving op te maken. Dat document houdt in dat de huurder en verhuurder beiden de kans moeten krijgen om een gedetailleerde beschrijving te geven over de toestand waarin de woning zich bevindt en wat er allemaal aanwezig is. De huurder kan dit samen met de verhuurder opmaken.  Om betwistingen te vermijden wordt hiervoor ook wel een expert ingehuurd, maar zo’n expert is een extra kost die deels door de verhuurder, deels door de huurder betaald moet worden.   

De verhuurder moet de plaatsbeschrijving opsturen samen met een standaardformulier naar de FOD Financiën of kan de registratie online uitvoeren. Hij krijgt hier twee maanden de tijd voor nadat de huurovereenkomst werd getekend.

  1. Doorlopende betalingsopdracht

Een eenvoudige manier om de maandelijkse huur te betalen, is via een doorlopende opdracht bij de bank. Dit is een automatische overschrijving die een vast bedrag op een vast tijdstip stort op de rekening van de verhuurder. Het bespaart je veel tijd, want je vermijdt maandelijkse manuele overschrijvingen. 

Meer info op website https://huurdersplatform.be/hb/veel-gestelde-vragen/

  1. Woning inrichten

Tot slot mag je niet vergeten dat je meubels en andere spullen nodig hebt in je huis. Vaak is de woning nog niet bemeubeld en moet je nog een bed, een tafel, stoelen en een kleerkast kopen. Daarnaast heb je nog allerlei zaken zoals borden en bestek, lakens, handdoeken en poetsspullen nodig. Zorg er dus zeker voor dat je deze kosten in je budget opneemt. 

Je kan bij het OCMW navragen of je recht hebt op een installatiepremie. 

Er zijn ook projecten en organisaties waar je terecht kan voor goedkope spullen:

‘t Bazarke

Kinnebaba

De Loods 

Opnieuw & Co