Wereldkeuken (Organisatie)

VACATURE

“Wereldkeuken & Film” is een samenwerking tussen Liers Cultuurcentrum (LCC), Mondiale Werken Regio Lier (MoWe) & Oxfam-Wereldwinkel Lier (OWW) en vindt meestal één keer per maand plaats. MoWe neemt het luik “wereldkeuken” voor haar rekening waarvoor we een volledig draaiboek beschikbaar hebben.

Als vrijwilliger overleg je met OWW en LCC omtrent de organisatie van de wereldkeuken, brief je de beschikbare koks en helpers omtrent hun taken, en organiseer je de praktische aspecten van het evenement.