Woonbegeleiding

VACATURE

Nieuwkomers hebben het niet makkelijk om hun weg te vinden en mee te draaien in een maatschappij met eigen systemen en structuren. Deze mensen moeten de taal leren, een opleiding volgen of naar werk zoeken. Hierbij kunnen ze wel wat extra hulp gebruiken.

De woonbegeleider ondersteunt nieuwkomers bij het regelen van de eerste basisvoorzieningen. Denk daarbij aan het invullen van formulieren en uitleg geven over de werking van instanties, nutsvoorzieningen, enz. Je wijst de nieuwkomer de weg in de leefgewoontes en wooncultuur in ons land, treedt op indien nodig als bemiddelaar of aanspreekpunt tussen de nieuwkomer en zijn huiseigenaar, helpt de nieuwkomer zijn zelfstandigheid te vinden in onze samenleving en volgt de gezinssituatie op (huisbezoek, opvolging administratie en eventuele doorverwijzing naar andere instanties, contact met de school, schoolbriefing bekijken en uitleggen, begeleiding bij doktersbezoek…).