Buddy-project opvanggezinnen Oekraïense vluchtelingen

Met de komst van Oekraïense vluchtelingen startte Mondiale Werken Regio Lier met een specifieke buddy-werking voor de opvanggezinnen van Oekraïense vluchtelingen, dit in samenwerking met de gemeenten en de OCMW’s. Onze organisatie wordt gedragen door vrijwilligers.

De buddy is in de eerste plaats een verbindingspersoon tussen de vluchteling en instellingen zoals OCMW (via maatschappelijk assistent), de gemeente en andere projecten binnen MoWe zoals Woonhulp, Formulierenhulp… De buddy gaat samen met de vluchteling op zoek naar werk, ontspanning, leerondersteuning, conversatiegroepen…
De buddy begeleidt de vluchteling, indien de vraag zich stelt. Concreet wil dit zeggen: doorverwijzing richting zorg en diensten, actief mee zoeken naar oplossingen bij een probleemstelling, informatie doorgeven, afspraken regelen (bv. dokter, bezichtiging en installeren van appartement/ studio…). We werken concreet mee aan initiatieven zoals samenkomsten van Oekraïense vluchtelingen om met elkaar kennis te maken, in aanwezigheid van VDAB, CVO en CAW. Parallel worden er ook 2 infosessies georganiseerd over “huren in België”. Bij dit alles kunnen wij beroep doen op de vrijwillige medewerking van Oekraïense en Russische tolken.
Ondertussen breidde onze werking zich uit en doen ook andere mensen vanuit een bepaalde nood, beroep op ons: vraag naar begeleiding, ondersteuning…
We hebben ook meegewerkt aan de vormingen van Agentschap Integratie en Inburgering voor opvanggezinnen. Via deze link kan u de webinars bekijken. 

Voor wie?: Mensen die nood hebben aan een buddy.

Contact: Mieke via mieke.mowe@gmail.com 

Partners: steden en gemeenten van ons werkingsgebied

Informatie over huren in België via de link hieronder.

MoWe_Huren_in_BelgieDownload