Nederlandse conversatie

Mondiale Werken Regio Lier wil graag bijdragen tot de integratie van anderstaligen. Een belangrijk onderdeel hierbij is de taal. 

Daarom organiseert MoWe verschillende initiatieven om Nederlands te oefenen. MoWe organiseerde bv. wekelijks online en fysieke conversatiegroepen. Dit zijn praatgroepen voor anderstalige volwassenen die hier hun Nederlands kunnen oefenen en verbeteren. Veel anderstaligen durven niet spontaan iemand aan te spreken. Onder begeleiding van een leerkracht Nederlands en enkele vrijwilligers praten ze hier over verschillende onderwerpen. Op die manier wil MoWe een comfortabele sfeer creëren en ervoor zorgen dat anderstaligen zich zelfzeker voelen in het Nederlands. 

De conversatiegroepen zijn opgedeeld naargelang het niveau van de kandidaten. De thema’s zijn afhankelijk van het niveau van de deelnemers.

Momenteel werken we vooral door mensen, die graag Nederlands willen oefenen, door te verwijzen naar de Babbelier. Wij vangen ze dan daar op woensdagavond tussen 19u-21u op en sluiten aan bij het bestaande initiatief van Babbelier. Dit is voor de doelgroep die bereid is om op een avond te komen oefenen. 

Maar Mowe voorziet nog andere initiatieven. Zo kunnen anderstaligen ook één op één met vrijwilligers hun Nederlands oefenen en in de toekomst wilt ze lessen Nederlands aanbieden voor wie geen toegang heeft tot het bestaande aanbod. 

Voor wie?: Anderstalige volwassenen 
Contact: Guido via GVanham@ext.itg.be of 0485058148