Doneren

Hoe kan ik Mondiale Werken Regio Lier vzw financieel steunen?  

Er zijn verschillende manieren om MoWe financieel te steunen. Je kan een gift doen voor de gehele werking of je kan specifiek één van onze drie fondsen steunen : het Huisvestingsfonds, het Fonds Gezinshereniging of het Fonds ‘Zebra’. We geven een overzicht van de verschillende mogelijkheden. 


Algemene werking 

Je kan een gift doen op het rekeningnummer BE92 7350 4376 9923 van Mondiale Werken Regio Lier vzw. Deze giften zijn niet fiscaal aftrekbaar. 

Giften die op het rekeningnummer BE80 7765 9023 3377 van vzw Caritas Hulpbetoon Liefdadigheidstraat 39 te 1210 Brussel worden gestort, met als mededeling ‘voorkeur project Mondiale Werken Regio Lier’ en die 40 € of meer per jaar bedragen, zijn wel fiscaal aftrekbaar. De schenker ontvangt een fiscaal attest, uitgereikt door Caritas Hulpbetoon vzw. 


Huisvestingsfonds 

Je kan het Huisvestingsfonds steunen met een renteloze lening van drie jaar of met een gift. 

Renteloze lening: 
• Leningen vanaf vijfhonderd euro. 
• Na 3 jaar terug op te vragen of te verlengen. 
• Het target is volledige recuperatie, maar dat is niet gegarandeerd. 
• Het Fonds volgt het gebruik van de gelden op en brengt tussentijds verslag uit. Stuur een mail naar woonhulp.regiolier@gmail.com en blijf op de hoogte! 

Storten kan op het rekeningnummer van het Huisvestingsfonds BE88 7310 4341 4141 met de vermelding “lening drie jaar, voornaam, naam, (mail)adres”. 

Fiscaal aftrekbare gift: 

Voor giften van meer dan € 40 op het rekeningnummer BE80 7765 9023 3377 van vzw Caritas Hulpbetoon, Liefdadigheidsstraat 39 te 1210 Brussel, met als mededeling “voorkeur project n° 1802 ‘Woonhulp voor vluchtelingen Regio Lier’ WG ORBIT”, ontvangt de schenker een fiscaal attest. Stuur een mail naar woonhulp.regiolier@gmail.com om te melden dat je specifiek voor het Huisvestingsfonds hebt gestort. 

Niet fiscaal aftrekbare gift: 

Een gift op het rekeningnummer BE92 7350 4376 9923 van Mondiale Werken Regio Lier vzw is niet fiscaal aftrekbaar. Stuur een mail naar woonhulp.regiolier@gmail.com om te melden dat je specifiek voor het Huisvestingsfonds hebt gestort. 


Fonds Gezinshereniging 

Het Fonds Gezinshereniging heeft tot doel erkende vluchtelingen te helpen met hun gezinshereniging in de vorm van leningen voor de kost van de visa, de DNA-testen, de vliegtuigtickets,… 

Je kan het Fonds Gezinshereniging steunen via een fiscaal aftrekbare gift of een niet fiscaal aftrekbare gift. 

Fiscaal aftrekbare gift: 

Voor giften van meer dan € 40 op het rekeningnummer BE80 7765 9023 3377 van vzw Caritas Hulpbetoon, Liefdadigheidsstraat 39 te 1210 Brussel, met als mededeling “voorkeur project n° 1802 ‘Woonhulp voor vluchtelingen Regio Lier’ WG ORBIT”, ontvangt de schenker een fiscaal attest. Stuur een mail naar woonhulp.regiolier@gmail.com om te melden dat je specifiek voor het Fonds Gezinshereniging hebt gestort. 

Niet fiscaal aftrekbare gift: 

Een gift op het rekeningnummer BE92 7350 4376 9923 van Mondiale Werken Regio Lier vzw is niet fiscaal aftrekbaar. Stuur een mail naar woonhulp.regiolier@gmail.com om te melden dat je specifiek voor het Fonds Gezinshereniging hebt gestort. 


Steunfonds Asielcentrum Broechem ‘Zebra’ 

Het Steunfonds heeft tot doel de activiteiten, die de vrijwilligers organiseren ten voordele van het asielcentrum van Broechem, financieel te ondersteunen. Je kan een niet fiscaal aftrekbare gift doen op het rekeningnummer van het Steunfonds Asielcentrum Broechem ‘Zebra’: BE89 7360 4256 5785.

Van harte bedankt. Door jouw steun zijn we er voor zij die het nodig hebben.