25 oktober

Avond Attent: Woorden in Beweging

Mondiale Werken nodigt u uit volgend evement van Attent te bekijken:

Een levende taal verandert voortdurend. Daarbij komen niet alleen nieuwe woorden tot stand, maar verschuift ook de inhoud van bestaande woorden. Sommige woorden worden nog moeilijk meteen begrepen, of verdwijnen zelfs helemaal. Ze kunnen bevrijdend werken en de ander doen opbloeien. Ze kunnen schuren, onnodige drempels opgooien, kwetsen of de ander finaal monddood maken. De woorden die we gebruiken, doen er toe. Een taalkundige heeft er dagelijks werk aan. Maar ook wij stellen soms vast dat een woord plots niet meer spreekt of op weerstand stuit. 

Woorden zijn in beweging. Zeker in een samenleving die snel verandert, die ingewikkeld is en erg divers. Broederlijk Delen, Welzijnsschakels, Orbit vzw en Other Talk gingen er bewust mee aan de slag. Niet om een woordpolitie te zijn, maar om tot groter wederzijds begrip te komen. Honderden mensen werden bevraagd over de woorden die ze gebruiken om te spreken of te schrijven over migratie en diversiteit.

Hoe benoem je iemand met een migratieachtergrond? Hoe belangrijk is dat voor je gesprekspartner? Hoeveel jaar of generaties duurt dat: migrant zijn? Hoe kan je het dan wel zeggen? De antwoorden en afwegingen vonden hun weg naar de brochure “Woorden in beweging’. Tijdens de Open Avond gaan we  samen met jou op verkenning.

Programma:

– Onthaal vanaf 19.45 uur.

– 20.00 uur: Welkom door Luc Braeckmans, voorzitter van Attent.

– 20.10 uur: Amber Dierckx (redactie Woorden in Beweging) stelt de brochure voor. 

– 20.25 uur: Stem uit de praktijk: een woord dat weegt, in beweging brengen.

– 20.35 uur: Zelf aan de slag in kleine gespreksgroepjes, met enkele concrete oefeningen. 

– 21.10 uur: Afronding gesprekjes met post-its. 

– 21.15 uur: Plenum en vragen vanuit de groepjes. Moderator: Luc Braeckmans.

– 21.30 uur: Verder met elkaar in gesprek bij een drankje (tot 22 uur). 

Het wordt vast een deugddoende, hoopvolle avond, die je uitnodigt tot nadenken en tot verder toepassen in je eigen (werk)context. 

Deelnameprijs: 8 euro.

Inschrijven via mailattent@bisdomantwerpen.be. Je ontvangt in de eerste week van oktober een mail met alle praktische informatie om je inschrijving te vervolledigen.   

OrganisatieWerkgroep Migratie Diversiteit Gastvrijheid (MiDiGa) en het dagelijks bestuur van Attent.