Onderzoek: Kind zijn in een asielcentrum

Gepubliceerd: 15 March 2023

Gezegend zijn zij die met warmte en nostalgie op hun jonge jaren kunnen terugblikken. Dit moois is echter niet ieder gegeven. Ontelbaar veel kinderen die hun thuisland moesten ontvluchten brengen nu hun jeugd in opvangcentra door. Hogeschool Odisee voerde uitgebreid onderzoek naar deze precaire situatie. Gedurende twee jaar interviewden de onderzoekers in de opvangcentra bijna 150 kinderen, jongeren, gezinnen, hulpverleners en beleidsmedewerkers. Dat leidde tot:

  • een boek waarin we de stem laten horen van kinderen, ouders en opvangmedewerkers, op basis van ons onderzoek.

Hoe ervaren kinderen en gezinnen de huidige opvangcentra? Hoe vervullen ouders hun rol met de beperkingen die er zijn? Waarmee worstelen medewerkers? En vooral: hoe maak je werk van kind- en gezinsvriendelijke opvangcentra? 

Dit boek laat de stem horen van kinderen, ouders en opvangmedewerkers, op basis van onderzoek in asielcentra. Het reikt concrete tips aan om de dagelijkse werking te verbeteren en doet aanbevelingen voor een meer kind- en gezinsgericht opvangbeleid. Zodat kinderen op de vlucht in de eerste plaats kinderen kunnen zijn, met maximale kansen voor hun toekomst.

  • een visietekst op een gepaste begeleiding van kinderen en gezinnen in de opvang, in co-creatie met de opvangpartners.
  • een vormingspakket om die visie in de dagelijkse opvang waar te maken.
Tekst deels afkomstig van de site van Odisee.