Laptopproject

Computers worden steeds belangrijker in het onderwijs, maar niet iedereen heeft hier toegang toe. Daarom geven we laptops in bruikleen aan wie ze tijdelijk nodig heeft. Dit kan voor een periode van een jaar, met eventueel een verlenging tot maximaal twee jaar. 

Daarnaast leren we jongeren over de verschillende mogelijkheden van het gebruik van een laptop en sensibiliseren we hen over de risico’s. 

Om gebruik te mogen maken van een laptop, sluit de jongere met ons een engagementsverbintenis af. Hij/zij verklaart hierin dat de laptop voor school werk gebruikt wordt en dat hij/zij de vormingsmodules over de programma’s en het gebruik in het algemeen zal volgen. De jongere moet ook openstaan voor extra ondersteuning door de school en/of vrijwilligers. 

Dit was de opzet in 2019. Na de sluiting van scholen wordt er op school meer ingezet op ICT. Toch staan er nog steeds mensen in de kou. We stellen onze laptops niet enkel meer ter beschikking aan jongeren, maar ook aan gezinnen en volwassenen. Dit telkens in het teken van educatie en onderwijs. We bieden ook ondersteuning aan.

Huiswerk maken op een platform, documenten indienen op smartschool, opzoekwerk en andere verwerkingsopgaven moeten mogelijk zijn voor iedereen.

Voor wie?: Kinderen in de basisschool, jongeren in het middelbaar onderwijs en het hoger onderwijs, volwassenen tijdens hun opleiding (bv. Nederlands). 

Contact: Els via leren.mowe@gmail.com of 0474 59 92 03

Partners: Koning Boudewijnstichting en Stichting P&V