LeesRovers

Met het LeesRovers-project helpen we leerlingen van de lagere school met alles rondom het lezen. Het is de bedoeling dat de leerlingen zelf hardop lezen. Dit doen we in kleine groepjes van maximaal 3 leerlingen. De leerlingen worden bij elkaar gezet op basis van hun AVI niveau.

Enerzijds zetten we in op het bevorderen van de kennis van de Nederlandse taal. Dit doen we door hun woordenschat te vergroten, te ondersteunen bij de juiste klemtonen en in te zetten op het begrijpend lezen. 

Anderzijds zetten we in op het leesplezier. We geloven er sterk in dat als leesplezier en leesinteresse cruciaal zijn voor leesontwikkeling.

Voor wie?: Lagere schoolkinderen met een lees- of taalachterstand. 
Locatie: Bibliotheek Lier, Kardinaal Mercierplein 6, 2500 Lier
Wanneer: maandag tot vrijdag van 16:45-18:00
Contact: Radua via leren.mowe@gmail.com 

Aanmelden is verplicht. 
Check zeker de instagrampagina!

Partners: Stad lier en bibliotheek Lier. 

Bekijk ook: