Lier voor Taal (Taalstimulerende activiteiten)

Nederlands leren kan een uitdaging zijn. Via verschillende taalstimulerende activiteiten probeert Mondiale Werken Regio Lier anderstaligen op een leuke manier met het Nederlands in contact te brengen, zowel jongeren als volwassenen. Er is een ruim aanbod aan activiteiten: uitstappen, spelletjes, fietslessen, poppentheater, schattenjachten, knutselen, een wetenschapsshow, voetbal, een kampeerweekend,…

Lier voor Taal

Van 2020 tot 2022 nam MoWe deel aan Lier voor Taal, een samenwerking tussen verschillende organisaties in Lier:  stad en OCMW Lier, het Liers Cultuurcentrum, stadsmuseum Lier, bibliotheek de Fé, kunstacademie SAMWD, voetbalclub K. Lyra-Lierse, Warmoes vzw en het Agentschap Integratie en Inburgering. De organisaties volgden samen vormingslessen over hoe ze taal kunnen stimuleren bij anderstaligen en hoe ze hen het best kunnen bereiken . Deze lessen werden aangeboden door het Agentschap Integratie en Inburgering en georganiseerd door stad Lier.

Vroeger had elke organisatie een eigen planning met activiteiten voor anderstaligen, waardoor het moeilijk was voor mensen om te kiezen. Dankzij de samenwerking weten de organisaties nu meer van elkaar wanneer de andere iets doet, kunnen ze hun planning beter op elkaar afstemmen en hun leden naar activiteiten van de andere organisaties sturen. Zo helpt MoWe bij het project De Leeswereld voor kinderen van de bibliotheek, dat zich richt op anderstalige kinderen tot 12 jaar.

MoWe zet het project Lier voor Taal zelf verder en biedt drie trajecten aan. Het eerste traject is bedoeld voor jongeren onder de 18 jaar tijdens de schoolvakanties (herfst-, kerst- en paasvakantie). Zo heeft MoWe tijdens de paasvakantie al een dorpeltrekking georganiseerd. Het tweede traject bestaat uit activiteiten voor gezinnen tijdens de schoolvakantie. Een voorbeeld hiervan is de uitstap naar de Kesselse Heide, waar de Nederlandstalige gidsen via spelletjes de kinderen en hun ouders laten kennismaken met de natuur. Het derde traject is ook voor gezinnen bedoeld, maar biedt activiteiten tijdens het schooljaar in de weekends aan, zoals een museumuitstap of een bezoek aan het circus.

Algemene werking

De vaste activiteiten van MoWe hebben natuurlijk ook een taalstimulerend aspect. Zo biedt het naaiatelier anderstalige vrouwen de kans om Nederlands te praten en kunnen tijdens het vakantieweekend deelnemers op een vrijblijvende manier oefenen met de vrijwilligers. Voor kinderen is er daarnaast ook elk jaar de zomerschool, waar ze naast lessen Nederlands verschillende verrijkingsactiviteiten krijgen.

Voor wie?: Anderstaligen
Contact: inschrijvingen.mowe@gmail.com

Partners: Iedereen Verdient Vakantie