Nieuw: Kom naar Woonhub Gommaer

Gepubliceerd: 5 March 2024

Sinds 1 maart vind je Mondiale Werken ook terug in Woonhub Gommaer*. Dit is een plaats waar iedereen welkom is die ideeën heeft om de problemen op onze woningmarkt aan te pakken. Als individu of als organisatie vind je er een plek om voorstellen uit te wisselen of een concreet aanbod bekend te maken.

Woonhub Gommaer wil ook een echt ‘onthaalhuis’ zijn, voor wie problemen op onze woningmarkt ervaart. Je kan er informatie over mogelijke hulp krijgen, je vindt er een rustige plek waar je zelf naar oplossingen kan zoeken of waar je geholpen wordt.

*Gommaer verwijst naar Gommaer Baeck. Gommaer Baeck was in de 16de eeuw de stichter van het eerste godshuis in Lier. De godshuizen boden onderdak aan mensen aan de rand van de samenleving. Het was een privé-initiatief.