Over ons

Mondiale Werken Regio Lier (MoWe) is een vrijwilligersorganisatie die sinds 2016 mensen in een kwetsbare positie ondersteunt. MoWe ondersteunt onder andere asielzoekers, vluchtelingen, daklozen en mensen zonder wettig verblijf in de regio tussen Antwerpen en Mechelen. Via 25 projecten wil MoWe draagkracht stimuleren en verbinding creëren. 

Jaarverslag 2023

Een gedetailleerd overzicht van onze diensten, projecten en vooruitgang in het jaar 2023, evenals een uniek inzicht in de werking en structuur van de vzw Mondiale Werken.

Vorige jaren: ˅ Toon

Onze missie

Mondiale Werken streeft naar verbinding, warmte en een menswaardig leven voor iedereen. Samen overwinnen we hindernissen en bestrijden we sociale uitsluiting en armoede. 


Onze geschiedenis

In 2015 kreeg Europa te maken met de meest recente, grote vluchtelingencrisis. Tijdens deze crisis staken honderdduizenden migranten de Middellandse Zee over richting Europa. Ook in de regio tussen Antwerpen en Mechelen steeg het aantal erkende vluchtelingen.
Naar aanleiding hiervan zocht een groep vrienden en kennissen een manier om deze nieuwkomers te ondersteunen. Zo werd het project ‘Woonhulp voor vluchtelingen’ geboren.
Bij dit project werden erkende vluchtelingen geholpen in hun zoektocht naar een nieuwe woonst. Met de hulp van vrijwilligers bekeken we online advertenties en werden huisbezoeken vastgelegd. Reeds bij de start van het project wilden we ook acties ondernemen om meer woongelegenheid voor onze doelgroep te creëren. Zo kwamen we er ook toe om zelf woningen in te huren en te verhuren aan vluchtelingen die niet op tijd een nieuwe thuis vonden. 

Om wettelijk te kunnen huren en onderverhuren was de oprichting van een vzw noodzakelijk. Daarom werd in maart 2016 vzw Mondiale Werken Regio Lier (MoWe) opgericht. 

Al snel breidde MoWe haar activiteiten uit. Zo bood ze bijvoorbeeld ook hulp aan bij het zoeken naar werk, bij het verhuizen of bij administratieve zaken. Ook vluchtelingen toonden initiatief: dit leidde bijvoorbeeld tot de oprichting van het naaiatelier. Ondertussen telt de organisatie 25 projecten waarbij de focus niet enkel meer ligt op vluchtelingen, maar waarbij iedereen welkom is. Deze projecten worden ondersteund door zo’n 200-tal vrijwilligers.


Onze waarden

Mondiale Werken draagt haar kernwaarden in haar hart. Deze staan centraal is alles wat zij doet, realiseert en organiseert. Enkelen hiervan zijn:


Onze vaardigheden:

Door haar ervaring heeft Mondiale Werken geleerd hoe ze deze waarden in de praktijk moet brengen. Daarvoor moet men onder meer:

Qfor Kwaliteitslabel verworven in 2024.

Meer weten?

Stuur een mailtje naar