TaakSprong

Heb je hulp nodig bij huiswerk? Of heb je extra uitleg nodig bij een vak?

Mondiale Werken Regio Lier geeft ondersteuning aan kinderen en jongeren die in het lagere school, middelbaar en hoger onderwijs zitten. 

Wanneer je kind op een nieuwe school terecht komt of een nieuwe taal moet leren, kan het wel wat hulp gebruiken. Ook als je zelf moeilijkheden ondervindt met het studeren, is MoWe er om jou te helpen! 

Hoe helpen wij concreet? 

Wij plannen sessies van 1-1,5 uur en dit 1 à 2 keer per week. Deze vinden plaats bij jou thuis, bij de vrijwilliger of op school. De vrijwilliger bekijkt wat de noden zijn. Er zijn meerdere mogelijkheden: 
Algemene ondersteuning: helpen met huiswerk, plannen en studeren
Extra uitleg en oefeningen voor een specifiek vak, bv. wiskunde, Nederlands, fysica
Vaardigheden aanleren: schrijven, lezen, spreken en digitale vaardigheden
Uitleg geven over schoolbriefjes, agenda’s en rapporten 

Heb je meer vragen over hulp met school en studeren? 
Contact: Els via leren.mowe@gmail.com of 0474 59 92 03.