Het Trampoline-project

Het trampoline-project wil vrouwen met een migratieachtergrond helpen om de weg naar vrijwilligerswerk te vinden. Dit vrijwilligerswerk kan een opstap zijn naar betaald werk maar dat hoeft niet, het kan ook een doel op zich zijn. Na een intakegesprek gaan we samen op zoek naar gepast vrijwilligerswerk. Dit vrijwilligerswerk kan zowel binnen als buiten onze organisatie liggen. We ondersteunen hierbij niet alleen de kandidaat-vrijwilligster maar ook de organisatie die het vrijwilligerswerk aanbiedt. Bij de start van het vrijwilligerswerk helpen we mee de nodige administratie in orde te brengen. Eens het vrijwilligerswerk gestart is, blijven we de vrijwilligster nog een tijd opvolgen. 

Voor wie? Alle vrouwen met een migratieachtergrond die het moeilijk vinden om zelf de stap naar vrijwilligerswerk te zetten, komen in aanmerking voor ondersteuning.
Contact: Tine via tine.andries.mowe@gmail.com of 0499786933. 

Partner: Koning Boudewijnstichting
Bekijk het artikel van de Koning Boudewijnstichting.